Linjen «Frivillig arbeid og mental styrke» legger sin høsttur til støveltuppen av Italia. Dette området helt sør i Italia er mottaker av et stort antall båtflyktninger som kommer over Middelhavet. Linjen skal samarbeide med organisasjonen «Projects Abroad», og du vil som elev få jobbe med relevante og meningsfulle prosjekter rettet mot flyktninger og migranter i området.

Tett på: Som frivillig vil du jobbe tett på både barn og voksne, som vil gi mange nye og spennende relasjoner.

Som frivillig vil du jobbe i forskjellige områder rundt Calabria, hvor flyktninger og migranter har blitt plassert. Her vil du kunne bidra med flere oppgaver, som for eksempel:

  • Undervise i engelsk (eller italiensk!)
  • Hjelpe til på dagsenter for barn, slik at mødrene deres kan ta del i undervisning i språk og integrering
  • Fritidsaktiviteter
  • Assistere på kulturelle workshops som hjelper flyktninger og migranter å integreres i europeisk kultur (dette inkluderer blant annet diskusjoner rundt religion, likestilling, arbeidskultur
  • Delta i sosiale arrangementer for kvinnegrupper, for å hjelpe dem å integreres i lokalsamfunnet
  • Undervise i generelle ferdigheter, som for eksempel IT
  • Intervjue flyktninger og migranter for å kartlegge deres behov og forventninger for deres liv i Italia, og deres planer for fremtiden

Samtaler: Veiledning og hjelp til flyktninger for å fylle ut formelle papir vil kunne bli en del av jobben i Calabria.

– Vi er veldig glade for å få til denne avtalen med «Projects Abroad», sier hovedlærer ved linja Mona Bromander.
– Her vil vi komme til et etablert opplegg og vi kan gå rett inn i hjelpearbeidet med flyktningene. Både bosted, mat, program, sikkerhet og rekreasjonsdager vil bli ivaretatt av «Projects Abroad».
Aktivisering: Morsomme fritidsaktiviteter for store og små er både hyggelig og meningsfullt. Her prøves sjakkferdighetene.

Calabria har utsikt mot Middelhavet sørover, og mot Sicilia vestover. Den største byen er den vakre «Reggio di Calabria» med sin rike historie ved Messinastredet, som skiller Calabria fra Sicilia.
Som hjelpearbeider vil du her jobbe med flyktninger fra mange nasjoner, som har det til felles at de har krysset Middelhavet og blitt midlertidig internert i Calabria mens de venter på nytt oppholdssted. I tillegg til å bidra med undervisning og aktivisering, vil du kunne bistå flyktninger som trenger følge for å gjøre ærend utenfor sitt mottakssenter.
Her blir det mange muligheter til både å bidra og til å lære.
Siste nytt om turen: Elevene skal blant annet jobbe i landsbyen Camini, som er kjent for å ha blitt revitalisert gjennom alle flyktningene som har blitt bosatt der. I lenken under kan du se mer om «Aljazeeras» reportasje fra landsbyen.
http://www.aljazeera.com/news/2016/08/syrian-refugees-revive-italian-village-camini-160830065301496.html
Undervisning: Mye skal læres som ny borger i et nytt land, med en ny kultur og med nye naboer.

 
Ved Middelhavet: Calabria er en historisk spennende del av Italia, med en lang og attraktiv strandlinje mot Middelhavet.

Støveltupp: Reisemålet for høstturen til linjen «Frivillig arbeid og mental styrke» ligger helt på den sørlige tuppen av Italia.