I Zambia har de et ord for kjærlighet – Umutima! Det betyr egentlig hjerte, men som uttrykk forklares det med «Do what you love, love what you do». Dette gjelder i høyeste grad for en som vil jobbe som frivillig.

Smilets land: Zambia er et hyggelig land å besøke. Smilet er aldri langt unna, tross mye fattigdom.

Frivillig arbeid er morsomt, men kan ofte ha en alvorlig undertone. I Afrika vil du møte mye fattigdom, sosiale utfordringer og folk som virkelig strever. Men du vil også møte livsglede, fellesskap, dans, sang, lek og mye tull og tøys fra disse herlige menneskene.
Denne kontrasten mellom den materielle fattigdommen, og den store livsgleden, kan være vanskelig å forstå for oss nordmenn. Som elev på «Frivillig arbeid og mental styrke» vil du få sjansen til å oppleve dette under studieturen til Zambia.
Uten de frivillige organisasjonene ville mange land og lokalsamfunn i Afrika kollapse. Dette mener både afrikanere og hjelpearbeidere som har jobbet her. De 40 lavest rangerte land i verden på FN’s levekårsstatistikk (HDI) ligger sør for Sahara, med unntak av Afghanistan og Syria. På studieturen til Zambia forflytter vi oss 137 trinn nedover på denne lista, fra Norge som er nummer 1 til Zambia som er nummer 137. Når staten svikter, faller også naturlige rettigheter bort.
Fattigdom: Siden staten ofte sliter med dårlig økonomi,  gjeldsforpliktelser, store utfordringer innen helse, skole og infrastruktur, faller det lite penger videre gjennom til folk på grasrota.

I Zambia vil du derfor se at de frivillige organisasjonene jobber hardt med begrensede midler innen mange ulike områder. Dette er skoledrift, barnehjem, matprogram for fattige, idrett, helseinfo, kirkearbeid, kvinnebevegelser osv. For store deler av befolkningen er det dette arbeidet som utgjør «velferden». Men uten støtte fra staten, er det frivillige som må gjøre jobben. Som elev på linjen «Frivillig arbeid og mental styrke» vil du få mulighet til å bidra i noen av disse organisasjonene, og samtidig få erfare hvilken omtanke og solidaritet disse menneskene viser hverandre. 
BUSA-Skjeberg Center: Skjeberg Folkehøyskole har bidratt til bygging av «The BUSA-Skjeberg Youth Developing Center» i Bauleni. Her kan du jobbe med barn i barnehage, undervise skolebarn opptil 13 år, drive med helseinfo eller ha gymtimer.

 
Barnehjem: Omoyo Orphanage er et barnehjem som tar hånd om barn i førskolealder som er svært vanskeligstilte, med foreldre som er rammet av HIV/AIDS. Barna får frokost og lunsj i løpet av skoledagen, i tillegg til skoleforberedende undervisning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safari: Ingen kan dra til Afrika uten at en får oppleve løver, elefanter eller sjiraffer. Studieturen til «Frivillighet» avsluttes med overnattingssafari i Botswana.

Vakkert: Solnedgangen over Chobe River kan du også oppleve som elev ved å «Frivillig arbeid og mental styrke».