Mina besøkte Skjeberg Folkehøyskole for å snakke om det å tørre å si ifra og stå for sine meninger i samarbeid med Rune Vold. Bakteppet for foredragsrunden er at elevengasjement og det å tørre å ta egne valg er viktig for Mina Hadjian. Hennes erfaring fra et mildt sagt turbulent arbeidsliv i mediebransjen har så langt gitt henne et godt utgangspunkt.

Fra å produsere sendinger for i MTV Europe i London til diverse programleder jobber i de største norske radio og TV-stasjoner har hun en del tips og egenerfarte opplevelser, på godt og vondt.
-I Norge kan man komme seg nærmest så langt man vil innen mediebransjen så lenge man jobber målbevisst og er ryddig og strukturert i arbeidet sitt, sa Mina.

-I NRK p3 fikk jeg sparken etter å ha åpnet kjeften når jeg egentlig burde ha tidd stille, sa Mina, som ikke la skjul på at ting kanskje har gått litt langt i enkelte situasjoner.
Etter hovedforedraget samlet Mina elevrådet til et eksklusivt møte bak lukkede dører hvor hun etter planen skulle gi elevrådet inspirasjon til å ta tak i de riktige tingene.