Sindre demonstrerte og fortalte om graffitiens
historie, uttrykk og forskjellige stilarter. Etterpå
fikk vi lov til å prøve oss fram selv med ulike dyser
og teknikker.

Resultatet ble to fine vegger dekorert
av 17 like fine mennesker.

-En god mulighet til å drive fri utfoldelse, sier Jo
Patrick.

Han var selv svært ivrig, og har lagt store
planer for diverse vegger hjemme i Trondheim.

Grunnen til besøket er at vi alle skal lage hver vår
banner for Sarpsborg Litteraturuke etter høstferien,
hvor vi skal ta i bruk stencilteknikker.