De færreste hadde drevet med jøgling tidligere, men fikk til det de prøvde på, og noen viste seg som virkelige nysirkustalenter. Lederne inspirerte til å fortsette å øve på det vi har lærte, og til å lage sjongleringsballer, poi og annet nødvendig jøglerutstyr.