Elvene får utfoldet seg med farger og saks for å skape en fortelling i animasjonsstudio. Etter en innføring i teknikk og animasjons programmet Dragonframe skapes fortellingene på løpende bånd. Temaet for filmen er resirkulering og miljø. For å skape en helhet og aktive lyder flyttes filmene over i lydetterarbeidsprogrammet ProTools.
Robin Elvestad med fargesprakende figurer.

Robin Elvestad med fargesprakende figurer.

Kristoffer Schølberg Tar resirkulering på alvor.        Kristoffer Schølberg Tar resirkulering på alvor.

Nikolai Vole Iversen i dyp konsentrasjon

Nikolai Vole Iversen i dyp konsentrasjon