Kvelden ble et fargesprakende innslag der hverdagen på Skjeberg ble brukt som ramme. Med en god dose selvironi, parodierte lærerne seg selv, samtidig som de sendte humoristiske stikk til elevene. Det er også verdt å nevne at ellers søte og uskyldige lærere draperte seg i nagler og sort under kvelden. Forestillingen ble videre krydret med trikoter og slangeskinnsbukser, riktig nok under separerte innslag.

Det skal påpekes at staben ikke var helt alene om opplegget. De fikk assistanse fra dyktige musikkelever som styrte lys, lyd og andre sceniske virkemidler.

Innslagene gjorde alt i alt stor suksess blant elvene som satt i den fullpakkede gymsalen og brølte av latter. Etter underholdningen ble det oppvartet med boller og kaffe i kantina.