-Det må ikke sendes mer penger til utdanning i Afrika, det trengs omskolering av de rike i nord, sa utdanningsminister Sibusiso M. Bengo i Nelson Mandelas første regjering.

Dette utsagnet ble et bakteppe for et foredrag om den enkeltes bevisstgjøring og valg for fremtiden. Skal jeg «gidde og orke dette» var en problemstilling som ble satt opp mot det fakta at vi er midt i en krise.

Krisen er ikke så tydelig her i nord men desto tydeligere i andre deler av verden. I gymsalen i miljøseminarets andre del ble dette tydeliggjort. Lek og gruppearbeid bevisstgjorde elevene om hvilke holdninger og aktive handlinger den enkelte hadde i bagasjen. Som avslutning på dagens seminar spiste alle deltakerne risengrynsgrøt av økologisk ris og melk.