Den konstituerte rektoren kunne glede seg over fullbesatt skole og en strålende sensommerdag med mange besøkende på åpningsdagen. Billass på billass med foreldre, pårørende, søsken og nye elever inntok skoleområdet i en jevn strøm fra tidlig formiddag. Kofferter, esker og instrumenter ble slept og stablet på rommene, og de første nye famlende bekjentskap ble inngått.

I år er det overvekt av gutter på Skjeberg Folkehøyskole. Det er 48 gutter og 40 jenter fordelt på de fem fagfeltene.

Klokken 1800 var det en enkel og stilfull åpningssermoni i gymnastikksalen med presentasjon av skolens stab og alle de nyankomne elevene. Hovedlærerne på MUSIKK, Jon Thorstensen og Mona Sandberg på GRAFIKK, sto for det musikalske innslaget ved å fremføre «Both Sides, Now» av Joni Mitchell og «The shadow of your smile» av Johonny Mandel og Paul Webster.

Aktør i eget liv
– Vi ønsker å støtte dere i prosessen med å bli en aktør i deres egne liv, i stedet for å være en tankeløs brikke som flyttes på av andre,
sa rektoren i sin tale til elevene. Han fortsatte med å påpeke at vi kanskje blir for lett oppslukt av alt det nyttige og behagelige som penger kan gi oss, og at dette gir oss for liten tid til å tenke på og arbeide med ikke-materielle ting.

– Folkehøyskolen har helt siden starten i 1840-årene vært helt klar på at vi både skal arbeide med det jordnære og nyttige, og det skapende kulturelle ånds- og tankeliv, sa han.

Skolen som en viktig katalysator
Frede understreket at Skjeberg Folkehøyskole skal være en katalysator i den viktige prosessen mot å bli selvstendige, uavhengige voksne mennesker i nye og ukjente miljøer, blant nye og ukjente mennesker, og blant nye og ukjente kulturer.

– Vi mener at vår oppgave er å skape situasjoner og omgivelser som fremmer utviklingen av de krefter og ønsker som elevene selv har. Derfor kan vi ikke ha pensumkrav satt av andre, ikke formelle eksamener skapt og vurdert av andre. Prestasjoner og prosesser kan heller ikke måles med en formell karakter i form av tall og bokstaver, sa rektoren før han avsluttet med en utfordring til elevene.

– Jeg utfordrer dere til å bli gode på fem områder. Disse er kreativitet, samarbeid, pågangsmot, allsidighet og munterhet, sa han.