– Den store interessen viser at vi treffer søkerne. De fleste unge i 19-årsalderen er interessert i musikk og film, og leser om disse tingene i aviser og blader. Vi kommer til å få en fin gruppe elever som kobler sine interesser opp mot skriving og fotografering, sier hun, og kan fortelle av forberedelsene til neste skoleår pågår for fullt.

– Akkurat nå knytter jeg kontakter med det lokale kulturlivet, og forbereder turer til Sverige og den avsluttende utenlandsturen. Jeg arbeider også med årsplanen.

Kulturlivet lokalt
Både Sarpsborg og Fredrikstad er byer med et pulserende kulturliv, og elevene på Kulturjournalistikk skal få med seg de fleste førpremierer på Sarpsborg kino, musikkvelder på Glenghuset og kulturhappenings på EPAhuset. De skal dessuten ut i praksis i en avis, og levere stoff til lokalaviser.

Midler fra Folkehøgskolerådet
I oppstartsfasen har skolen fått pedagogiske utviklingsmidler fra Folkehøgskolerådet.

– Vi har fått penger så jeg kan reise rundt for å snakke med potensielle forelesere og forberede studieturer, og være best mulig rustet til oppstarten i august, avslutter en spent hovedlærer som allerede nå gleder seg til neste år.