– Grunnen til at vi har behov for et nytt internat her på skolen, er at rommene i Borgen er så små, forteller Ola Jonassen.

Omgjøringer av Borgen
Det nye internatet vil inneholde tretten dobbeltrom med bad, et undervisningsrom, stue, vaskerom og et litt større pantry.

– Tanken er at vi kan leie ut det nye internatet til kurs om sommeren, uavhengig av skolens resterende fasiliteter, sier en spent Jonassen.

I Borgen blir det bare enkeltrom når Olastua kommer, som rektor Ola vil at internatet skal hete. Den nedre leiligheten og stuen i Borgen vil bli omgjort til vaskerom, mens den øvre vil bli til en større stue med pantry.

Kostnader
Rammekostnadene for det nye internatet er beregnet til 12,3 millioner. Oppussingen og omgjøringen av Borgen er beregnet til 1,7 millioner.

– Selv om vi bygger et nytt internat, ønsker vi ikke å øke elevantallet ved skolen, vi vil bare forbedre boforholdene, avslutter en lykkelig Olacasa-fantast, nemlig Ola Jonassen selv.

Samlingspunkt
På torvet mellom bygningene kan rektor Ola Jonassen forestille seg at det kan bli bygget en utendørs scene til konserter og revyer, med både skolens elever og gjesteartister. Det vil bli satt opp benker og blomster, så torvet vil bli en hyggelig plass å treffes når det er fint vær.