Kommentarene etter besøket i NRK Østfold i Gamlebyen i Fredrikstad var utelukkende positive. De 13 elevene på fagfeltet Radio og TV-journalistikk ble vist rundt i redaksjonslokalene av en engasjert Petter Grimnes som velvillig delte sin erfaring som journalist med Skjeberg-elevene under den to timer lange omvisningen. Journalist-elevene stilte mange spørsmål og fikk nyttige råd, tips og faglige innspill. De fikk også snakke med flere reportere i redaksjonen som fortale om sin journalist-hverdag og hvilke utfordringer det kan gi.

Elevene ble vist rundt i redaksjonslokalene, TV-studio, redigeringsrom og fikk smygkikke inn i radio-studio under NRKs formiddagssendingen der Fredrikstad-humoristene Atle Jensen og Pål Nilsen var gjester.

Radio Skjeberg
Elevene på Radio og TV-journalistikk er i full gang med å planlegge og lage innslag til direktesendingene de skal ha på «Radio Skjeberg» de tre onsdagene 3. november, 10. november og 17. november. Sendingene er på to timer og blir spekket av intervjuer og reportasjer fra hele fylket. Det blir gjester i studio, direkte-rapporter fra distriktet og liv-musikk.

– Vi gleder oss til å komme på «lufta», og besøket i NRK ga oss mange nyttige og gode innspill, sier elevene på fagfeltet.