-Jeg gleder meg som en unge til utstyret kommer på plass, sier hovedlæreren som mener elevene på fagfeltet nå vil få et enda bedre undervisningstilbud. Vi har bra søkning i dag. Men når dette blir kjent, kommer det nok til å bli enda større pågang av nye elever, sier han entusiastisk.

Direkte TV-sendinger
Skjeberg folkehøyskole får i disse dager installert fibernett som vil føre skolen inn på den digitale motorveien med fri fart. Dette åpner også for at det kan satses enda mer på multimedial nettpublisering. På fagfeltet Radio og TV-journalistikk blir det nå kjøpt inn utstyr for å kunne direkteoverføre TV-sendinger på skolens hjemmeside.

I første omgang blir det satset på å lage trekamera-produksjoner i forbindelse med nettradiosendingene som elevene skal ha på nyåret etter modell av Dagsnytt 18 som går på NRK2. Senere vil det også bli snakk om at elevene kan direktesende konserter slik at fagfeltet Musikk og musikkproduksjon kan vise seg fram for et mye større publikum.
-Direktesendt radio på TV er store produksjoner som krever kollektivt samarbeid fra alle elevene på fagfeltet, sier hovedlæreren. Det er mange roller som skal fylles. Her er det snakk om alt fra programledere, bildeprodusenter, lydteknikere, kamerafolk til sminke og script.

Modernisering av radiostudioet
Skjeberg folkehøyskole har egen radiokonsesjon i tillegg til at elevene produserer web-radio. I forbindelse med bevilgningen fra Østfold fylkeskommune blir det også kjøpt inn et nytt digitalt system som heter Dalett som finnes i de fleste moderne radiostudioer i dag. Som en forlengelse av innkjøpene skal skolen også pusse opp radiostudioet og kontrollrommet.

-Dette har jeg ventet lenge på, sier Willy-André Martinsen. Endelig har vi fått anledning til å justere opp teknikken. Nå blir det opp til oss som jobber på fagfeltet å tilrettelegge det faglige og pedagogiske opplegget slik at elevene kan fylle produksjonene med fornuftig innhold. Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang, sier han.

Opp i eliteserien
-I disse tider faller det naturlig å ty til fotballmetaforikk. FFK ble sparket ned i Adeccoligaen fordi de ikke gjorde hjemmeleksa si. De samarbeidet dårlig og var elendige på kollektiv samhandling. Spillere, ledere og eiere snakket forbi hverandre. Vi har gått motsatt vei. Vi har visjoner, men er samtidig realistiske. Og ikke minst, du må blø for laget ditt. Derfor rykker vi opp i eliteserien, sier hovedlæreren.

-Etter det jeg vet er det ingen andre folkehøyskoler som ligger så langt framme som oss når det gjelder nettbasert publisering. Selv om det er fagfeltet Radio- og TV-journalistikk som i første rekke skal benytte utstyret, er dette en sak som kommer hele skolen til gode. Nå er det opp til oss å bevise at vi hører hjemme i eliteserien på dette området. Likevel er det viktig å presisere at vi ikke er en fagskole. Vi er en frilynt folkehøyskole som består av en inkarnasjon av fag og et godt sosialt, skapende og kreativt fellesskap, sier han.