Flere tidligere elever risikerer å ikke bli tilskrevet pga ufullstendige adresseinformasjon. Laila håper en etterlysning på Internett kan fange opp de adressene som mangler.

I sommer vil kullene som gikk 97/98 og 06/07 avholde jubileum på Skjeberg Folkehøyskole.

-Ufullstendige adresselister er trist både for skolen og elevene selv, sier Laila.

Hun håper at alle elever som ser dette tar seg tid og bry med å oppdatere kontaktinformasjonen sin hvis man vet at man har skiftet på navn og bopel siden siste gang man var i kontakt med Skjeberg Folkehøyskole.

– Det beste er hvis man sender en mail og forteller hvilket år man gikk så får vi det skriftlig og unngår unødige skrivefeil, sier Laila og håper på at så mange som mulig oppdaterer informasjonen om seg selv.