Årets første sportsmagasin er utarbeidet, ferdigstilt og trykket. Det har vært lærerikt og spennende og litt jobb, forteller elevene idet de venter på at kopimaskinen på skolen skal bli ferdig med å spytte ut den 24 siders store avisa. – Vi er veldig fornøyd med produktet, sier redaktør Hallvard Leistad idet han lar fingrene gli igjennom sidene for så å stoppe opp på en side og beskue oppsettet.. Dette ble overraskende bra fortsetter han, gøy var det også.. Resten av redaksjonsmedlemmene er skjønt enige og er fornøyd med gruppas innsats.. neste gang skal vi ha bedre kontroll på bilder og tekst hvis vi skal sette fingeren på noe, forteller de.
Arbeidsprosessen har vært at elevene har vært ute og intervjuet og fotografert dratt hjem og bearbeidet stoffet, «Photoshoppet» bildene for deretter å sette det hele sammen i «desktop publishingprogrammet» InDesign. InDesign er et helproft verktøy som benyttes i de aller fleste redaksjoner i dag så her får sportselevene nyttig erfaring i forbindelse med senere yrkesliv hvis de ønsker å fortsette å jobbe innen dette området.
InDesign er somkjent et av programmene som følger i den berømte Adobepakka hvilket elevene får tilgang til som elev på skolen. Det en fordel slik at alle kan jobbe rundt det samme formatet og bidra med sitt. Tilslutt blir magasinet trykket på skolens «lokale trykkeri» og samtidig publisert i Issuu,
Her kan du lese magasinet Skjeberg Tidende digitalt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nå gjenstår bare evalueringen fra hovedlærer Thomas Lilleby. – Det går nok bra beroliger redaktøren.. vi er gode, avslutter han stolt.