– Lånekassen krever ryddighet på dette området. Med tanke på lån og stipendbetingelsene så vi ser ingen annen løsning enn å holde elevene en uke lenger, sier rektor Frede Dyrby Christensen

Årsaken til timerotet er en kombinasjon av skolens byggemøter og administrasjonsmøter. Byggingen av det nye internatet har ført til forskyvelse av timeregnskapet.
Skolen hadde planer om å drive undervisning i det nye bygget dette skoleåret. Dette går ikke og derfor blir det for lite romkapasitet noe som igjen går utover det samla timetallet. Derfor har skolen bestemt å kompensere dette ved å forlenge skoleåret.

-Vi vurderer en 3 dagers Danmarkstur for hele skolen som plaster på såret, sier kontorsjef Laila Dalene.