Reklamefilm er et av temaene elevene på Filmproduksjon jobber med i løpet av året. Elevene får utfolde seg kreativt ut i fra gitte rammer. 
Som en del av det faglige opplegget på Filmproduksjon valgte elevene å lage en film om skolehverdagen på Skjeberg Folkehøyskole. Eleven ønsket å se på hverdagen med et glimt i øye, samtidig som det skulle være informativt om aktivitetene på de forskjellige linjene kom frem. Gjennomgangsfiguren Kristoffer Schjølberg er overbevist om dette er «Råbra».

Det ligger mye planlegging og ikke minst filming, klipping, lydredigering også videre for å få ferdig en slik film. Sjekk ut resultatet!