Skjeberg-elevene ble møtt av enorme menger av barn som hadde møtt opp for å ønske dem velkommen. Gruppene underviste barn mellom 6 og 16 år. Hver klasse bestod av mellom 40 og 90 elever. Hver økt varte en skoletime på rundt 40 min.

Undervisningen startet med vanlig afrikansk oppvarming som læreren og EduSports peer-leadere stod for. En peer-leader er en ungdom som har ansvar for et eget lag på samme alder. De blir skolert gjennom EduSport-systemet. Deretter overtok Skjeberg-elevene. I starten var det veldig vanskelig å lære bort lekene. Mye grunnet dårlig engelskkunnskap blant de yngste elevene.

Etter mye forklaring og bruk av kroppsspråk skjønte elevene hva lekene gikk ut på. Leker som Katt og mus, Hode, skulder, kne og tå, Slå på ring og Virus attack (Haien kommer) ble fort store favoritter.

Første europeere
I Bauleni er det 2600 skolebarn og kun 33 lærere i grunnskolen. Sammenlikner man med Norge er det opptil tre lærere i klasser på 10-15 barn. Skjeberg-elevene er for øvrig de første europeerne som engasjerer seg i skoleundervisning i Bauleni. I denne anledningen skal SPORT-klassen være med på å plante et tre på skolens område i slutten av uken.

Opplegget ved Bauleni var kanskje det mest omfattende. Tross mange klasser og tett program, var klassene godt organiserte og disiplinerte. Mye takket være Kangwa, som alle har stor respekt for. Selv om det ble lange og varme dager for bleke nordmenn deltok de under oppvarmingen ledet av Kangwa eller en lærer. Dette gikk veldig mye på ulike rytme- og sangleker. Elevene fra Skjeberg vil gledelig ta med seg mange av disse tilbake til Norge. Ikke rart man lærer mye når en ser en lærer håndtere klasser på 80 elever.

B(rennende) varme
Første dagen med undervisning fikk vi motorstopp. Kameraten til bussjåføren tok dermed bena fatt og løp noen kilometer til nærmeste bensinstasjon. Etter å ha fylt opp ytterligere med diesel var den siste gruppa fremme ved Cobet Community School etter to timer i buss.

Etter mye aktivitet de siste dagene har elevene fått erfart at de ikke bare er fryd og gammen å være turist i Zambia. Enkelte av elevene har vært sengeliggende de siste dagene på grunn av mageproblemer og for mange timer i solen. Men det er fortsatt god stemning i gruppen og nesten ingen som klager. I disse dager forbereder klassen seg til fotballturneringen som de skal være med å arrangere på lørdag.