Fagfeltet bilde og kommunikasjon besøkte de to fotoutstillingene i hjertet av Praha, og var på forhånd nyskjerrige på hvorvidt Sara Saudkova er kunstnerisk påvirket av sin meget kjente svigerfar. Vår konklusjon ble at de nok har blitt påvirket og inspirert av hverandre, man kan se tydelige likhetstrekk i bildene.

Sára Saudkova -The Shape of Love.
Bildene til Saudkova var for det meste i sort hvitt og sepiatoner, og mange var aktbilder, nakne mennesker i ulike situasjoner. Hun spiller på former, og hun er bevisst på lyssettingen av objektet. Vi fikk inntrykk av at Saudkova ønsker å vise ulike typer kjærlighet mellom mennesker, mor og barn, men også kjærlighet alene.

Det fotografiet vi likte best het Geisha og viste en sterk kvinne som satt alene med kimonoen halvveis på. I våre øyne symboliserer dette selvstendighet, og at hun brøt ut av tilværelsen som geisha, som består av å tjene og underholde andre.

Jan Saudek
På Jan Saudeks utstilling ble vi møtt av farger, i motsetning til i Sára Saudkovas bilder. Saudeks fotografier var kontroversielle og noen var også sjokkerende, men et fellestrekk for alle arbeidene var høy teknisk kvalitet.

Et mønster i Jan Saudeks arbeid er å leke med samfunnets tillatte grenser, pornografi og til og med barnepornografi kan spores i flere av fotografiene. Han fotograferer barn tidlig i tenårene, og disse bildene hadde i våre øyne seksuelle undertoner.
Verdt og merke seg var fotografiet der Sara Saudkova og datteren poserte for svigerfar/ekskjæreste/bestefar, «The Black sheep» og «The white crow», (of the family ).

Vi konkluderer med at begge utstillingene var spennende, og det var interessant å se likheten mellom de to fotografene med tanke på historien de har hatt sammen.

Mer info på www.saudekgallery.cz