Elevene har i felleskap blitt enige om utformingen, og den kreative prosessen har foregått uten store problemer. Opplaget er på hundre eksemplarer som vil bli hengt opp på strategiske steder i distriktet.