Hvert år får foto-elevene på Skjeberg folkehøyskole oppgaven ”Respekt”. Dette er en oppgave som er mye mer enn bare å øve oss på å bli flinke til å ta bilder. Den handler om å kunne se hver enkelt person på skolen som de er. Det er en mulighet for oss på foto å kunne jobbe med de andre linjene, og ikke minst en måte for resten av skolen å bli kjent med hver person, og kunne se den gode siden til alle. 

To av årets fotoelever. Teksten i bildet er hva medelevene på Fotolinja sier om dem.

Vi ser hverandre 
I løpet av uka har vi jobbet sammen om dette prosjektet. Vi har tatt bilde av hver enkelt elev, mens resten av klassen har kommet på en setning om personen. Hver linje har kommet inn i fotoklasserommet og sittet i sofaen, og snakket om hva klassekameratene sine bidrar med, og hva som gjør de til seg selv. 
To av årets blideste elever på Musikkproduksjon. Det er nydelig å lese hva medelevene på linja sier om dem.

Samarbeid
Det var en annerledes uke for alle på foto. Vi måtte jobbe sammen, og samarbeide for å få det til. Det er ikke alltid like lett, når 11 elever med forskjellige meninger skal klare å komme til en enighet. Det var en lang uke, med mye arbeid, og vi var alle slitne.
Det var ikke før tirsdag ettermiddag, tre uker etter vi ferdigstilte oppgaven, da vi så på bildene som stod inne i spisesalen klare til å bli hengt opp, at vi skjønte hvorfor vi gjorde oppgaven.
For første gang i løpet av de fire månedene vi har gått her, så vi alle akkurat sånn som de er. Det var ikke noe å skjule seg bak. Kun et enkelt bilde og setning, som viste fram det fine i oss alle.
To av de herlige elevene på Grafisk design. At medelevene er glade i dem er tydelig.

Det fantastiske folkehøyskoleåret
For at en folkehøyskole skal kunne være som den er, så er samholdet vi har viktig. Det er ikke alle som blir like gode venner, men alle er alltid velkommen med på alt. Det er en likhet mellom alle, og ingen skal bli utelatt. For at vi skal kunne ha det fantastiske året alle ønsker, så handler det om å klare å se hverandre som den vi er, og respektere alle for det vi er og det vi har å gi.
To kreative og driftige elever på Filmproduksjon. Vi er ikke uenige i hvordan medelevene på linja ser dem.

En vakker utstilling
Vi avsluttet hele prosjektet med å lage store linjevise plansjer, som vi har hengt opp i spisesalen, så alle kan se de. Resultatet har blitt rørende vakkert. Der skal de henge resten av skoleåret, og minne oss på hvorfor respekt er viktig.
Sporty og hyggelige elever på Sportsjournalistikk og Idrett. En herlig gjeng!

Artikkelforfatteren er Lilli Storrønningen. Hun er elev på Fotolinja og er andre generasjons skjebergelev. Hennes far gikk på Skjeberg folkehøyskole på 70-tallet.
To av de energiske og glade elevene på Media. Medelevene vet å sette pris på dem.

Er du nysgjerrig på hva mer vi gjør på Fotolinja så kan du lese mer HER.
Sjekk også ut Fotolinja sin Instagram