Hei alle sammen
Her legger vi ut informasjon om skolestart etterhvert som vi har mer å oppdatere. I tillegg holder vi kontakt med dere elever med informasjonsbrev på e-post og på vår egen gruppe på Facebook.

Tradisjonell og moderne: Skjeberg Folkehøyskole ønsker alle nye elever velkommen til nytt skoleår 23. august 2020.


Skjeberg Folkehøyskole er klare til å ta imot elever 23. august. Ansatte her gleder seg til å starte opp et spesielt folkehøyskoleår som vi er ekstra godt rustet til å møte. Dette kan bli et skikkelig flott år med mange fine opplevelser, og et trygt og godt samhold gjennom hele året. 
Velkommen alle elever 23. august! 
 
Informasjonsbrev 2 før skolestart 23. august :
Hei igjen Skjeberg-elever 2020-2021 
Skjeberg, 12.08.20 
Håper dere nyter sommeren og siste ukene med ferie. På Skjeberg skinner solen og det ser ut som om vi skal holde oss godt over 20-tallet på gradestokken en uke til!  
Ellers er lærerne her fullt opptatt med å planlegge fag, turer og opplegg for hele året. Så da er bare å glede deg. Vi jobber med planlegging og organisering av det nye året, og det ser ut som om vi internt hos oss skal få et like flott folkehøgskoleår som ellers, men med noen viktige hensyn å ta ifm Covid-19. 
Vi har konferert litt med kommunelegen og i lys av siste ukers smittehendelser rundt om i landet, jmf. Indre Østfold, Oslo og andre byer i Norge. Legen anbefaler at skolen sender ut en melding til elevene som skal komme, om at de bør teste seg før de kommer dersom de har: 

  •          Vært i utlandet
  •          Reist rundt i Norge
  •          Vært på folketette områder med mye smitte eks. Østfold eller Oslo
  •          Deltatt på større arrangementer med mange ukjente mennesker
  •          Eller på annen måte har gjort ting hvor det er et risikopotensiale for smitte.

 Dette er ingen lovpålagt plikt til å gjøre en slik test og vi som skole kan derfor kun komme med en oppfordring som et ekstra tiltak for å unngå smitte inn på skolen ved oppstart. 
 Så vil jeg gjerne understreke en viktig ting: Ingen kan lastes for om det skulle komme smitte på skolen!!! Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, og det har vi jo sett at det gjør den siste tiden, kan sykdom oppstå; det er ikke mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men at tiltakene vi iverksetter skal forebygge at det skjer og eventuelt begrense smittespredning om vi skulle være uheldig.  
 Vi lager også gode planer for hvordan vi skal håndtere situasjoner der det er mistanke om smitte og situasjoner der det er påvist smitte. Uansett hva som skjer vil vi gjøre alt vi kan for å skape tidenes folkehøgskoleår sammen med dere – vi gleder oss!  
 Vi bygger vårt smittevern på tre velkjente grunnpilarer/tiltak. I prioritert rekkefølge:  
 Syke personer skal ikke være på skolen  
Dette er det aller viktigste smitteverntiltaket gjennom hele skoleåret. Hos oss vil syke personer få eget rom/internat og antakelig raskt bli testet. Ved skolestart skal ingen elever eller ansatte som er syke/har symptomer møte opp før de er symptomfrie eller er blitt testet.  
 God hygiene  
Håndhygiene og hostehygiene er grunnleggende og vil gjelde gjennom hele skoleåret, herunder å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender. Vi har også tiltak på skolenivå – blant annet et forsterket renhold.  
 Redusert kontakt mellom personer – avstand  
Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer mulighet for smitte. Det vil nok være begrensninger på håndhilsning og klemming gjennom hele skoleåret, men for øvrig vil det være innenfor dette tiltaket vi vil kunne se endringer avhengig av situasjonen på skolen og i samfunnet rundt oss. De første to ukene av skoleåret vil vi ha strengere tiltak på dette området – frem til vi er helt sikre på at ingen «har med seg» smitte.  
 I neste uke kommer det siste brevet før skolestart. Da vil dere få oppdatert informasjon om åpningsdagen, andre opplegg som er på trappene og andre ting dere bør vite før dere drar hjemmefra.  
Sammen er vi sterkest!  
Vennlig hilsen  
Sveinung, rektor 

Hopper i det: Skolestart føles kanskje slik som bildet taler for? Vær offensiv, ta sats og se hva som skjer…(bildet er fra skolens nærområde).