Grafisk Design elevene har hatt plakat-workshop med grafisk designer Lotte Thori Løvstad. Elevene er på et høyt nivå. Vi er imponerte over arbeidsinnsats og utførelse, og vi vet det er lagt ned mye tid i skisser og foran skjermen i denne perioden. Grafisk Design spirene har hatt Art Noevau og De Stijl som ramme og inspirasjon.  Det som kjennetegner Graf elevene hvert år er evnen til å jobbe selvstendig med tydelig integritet. Uttrykkene er så forskjellige, og fantastisk fint utført. Det er bare å la seg imponerer, og følge med dem i fremtiden. Dette er plakatkunst utført av arbeidsomme og deltagende elever. Tusen takk for innsatsen Graf 19/20!
 
[envira-gallery id=»12562″]